Driftsbyen

Personbiler: til 2 personer - 11 stk 
  til 6 personer - 1 stk
  4-hjulstrækkere - 10 stk
Ladvogne under 3500 kg.: 53 stk
Traktorer: 25 stk
Lastbiler: 3 stk
Fejemaskiner: 2 stk
Gravemaskiner: 7 stk
 
Forsyningsvirksomhederne:
Personbiler: 3 stk.
Varevogne:

10 stk.

Slamsuger:

1 stk

Spulevogne: 1 stk

 

Akut-telefonnumre

Teknikvagten: 80 32 12 22

Vagthavende
indsatsleder: 29 33 70 60


Vagthavende
sygeplejerske: 43 35 24 85

 

Snevagt: 40 15 47 96