Ressourceoversigter

I ressourceoversigterne er der lagt vægt på de særlige ressourcer, der kan nyttiggøres i påkommende tilfælde.

 

Hertil skal tillægges alle de bygninger, institutioner m.v. og det personale, som kommunen i øvrigt råder over.

 

Se ressourceoversigt for:

Akut-telefonnumre

Teknikvagten: 80 32 12 22

Vagthavende
indsatsleder: 29 33 70 60


Vagthavende
sygeplejerske: 43 35 24 85

 

Snevagt: 40 15 47 96