Sammenhæng mellem kommunes beredskab og andre beredskaber

Den nationale beredskabsplan - Ved meget store hændelser aktiverer regeringen den overordnede danske beredskabsplan, herunder den nationale operative stabkrisestyringsstab (NOST)

Sektorberedskaber, regionale beredskaber og politiets beredskab -  Ved større regionale hændelser, eller større hændelser i kommunen, kan politiet aktivere sit beredskab. Ved hændelser, der berører forsyningssektoren eller sygehussektoren, aktiveres deres beredskaber.

Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan -  Iværksættes af kommunens krisestyringsstab ved større hændelser, der berører Høje-Taastrup Kommune.

Redningsberedskabet - Iværksættes af alarmcentralen (112). Redningsberedskabet (brandvæsenet) råder over eget materiel og mandskab til øjeblikkelig indsats.

Beredskabsplaner for de enkelte institutioner m.v. i Høje-Taastrup Kommune - Iværksættes ved mindre lokale hændelser af institutionen, afdelingen eller centerledelsen.

Politiet har den overordnede koordinerende ledelse i beredskabssituationer. Det gælder både for ulykker hvor der er et konkret skadested og for andre hændelser, som f.eks. smitsomme epidemier, hvor det ikke på samme måde er et geografisk afgrænset skadested.

Ved store ulykker hvor politi, redningsberedskab og læger er indsat, har parterne aftalt  retningsliner for indsatsledelse. Det sikrer styring og koordinering af den direkte reddende og afhjælpende indsats indenfor indsatsområdet. Vagtcentralen eller den lokale beredskabsstab tager kontakt til kommunens krisestyringsstab, når der er behov for aktivering af kommunens beredskabsplan, f.eks. til at tage hånd om evakuerede.

I andre krisesituationer, f.eks. i tilfælde af kritiske influenzaepidemier, andre smitsomme sygdomme eller ved ekstraordinær udskrivning af patienter fra sygehusene til videre pleje i kommunerne, er det sundhedsstyrelsen, embedslægerne og Region Hovedstaden, der har den faglige ledelse.

 

I de tilfælde vil det være Region Hovedstadens akut medicinske koordinationscenter (AMK), der står for den praktiske koordinering af indsatsen, herunder kontakten til kommunen og anmodninger om at iværksætte kommunens beredskabsplan.