Godkendelse og ændringer

Den samlede beredskabsplan er godkendt af Byrådet.

 

Indholdet i  akutberedskabet, centre og institutioners beredskab, samt planlgningsgrundlaget kan løbende administrativt justeres svarende til ændringer i organisationen, den tekniske udvikling og indvundne erfaringer.

 

Justeringer skal godkendes af beredskabschefen.

 

Ved større principielle ændringer eller ved væsentlige ændringer i de risikomæssige forhold skal planen forelægges Byrådet til godkendelse og efterfølgende tilsendes kommunens beredskabsmæssige samarbejdspartnere, blandt andre Københavns Vestegns Politi, Beredskabsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, regionsrådet og nabokommuner.