Teknik- og Miljøcenter

Handlekort vedr. Teknik- og Miljøcentrets opgaver i beredskabssituationer:

 

OBS: kun adgang for medarbejder  

 

 

 


Udskrift fra: inst.htk.dk - 21. november 2017, kl. 14:23.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://beredskab.htk.dk/Center_institutioner/Centres_beredskab/Teknik_og_Miljoecenter.aspx