Sundhedsfaglig beredskabsledelse

Høje-Tastrup Kommunes sundhedsfaglige beredskabsledelse består af:

 • Centerchefen for SUOC
 • Lederen af hjemmesygeplejen
 • Lederen af hjemmeplejen
 • Én plejecenterleder
 • Én kontaktperson for de kommunale læger
 • Lederen af sundhedsplejen
 • Lederen af PPR
 • Én fra Social- og Handicap-området (forstanderen på Taxhuset)

Kommunes krisestyringsstab supplerer sig med repræsentanter for kommunes sundhedsfaglige beredskabsledelse efter behov.

Den sundhedsfaglige beredskabsledelses opgaver er bl.a.:

 • at være krisestyringsstabens sundhedsfaglige sparringspartner
 • at planlægge for modtagelse, pleje og behandling af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehusene samt andre syge og smittede i eget hjem
 • at planlægge for behandling af lettere tilskadekomne til aflastning af sygehusene
 • at varetage hygiejniske foranstaltninger, forebyggelse og behandling af infektioner og epidemiske sygdomme
 • plejeopgaver i relation til situationer med ekstreme vejrforhold
 • anden omsorg til tilskadekomne, syge og handicappede, herunder evt. krisehjælp.

I tilfælde af pandemisk influenza eller andre smitsomme sygdomme, har kommunens sundhedsfaglige beredskabsledelse til opgaver at:

 • følge udviklingen og holde krisestaben orienteret
 • skabe bevidsthed hos de kommunalt ansatte om deres rolle og de opgaver, de kan blive pålagt i sådanne situationer
 • orientere om hygiejniske forholdsregler, forebyggende foranstaltninger, personlige værnemidler m.v. og forberede organisationen på, at der i påkommende tilfælde, er planlagt udsendelse af vejledninger/handlekort tilpasset de forskellige personalegrupper.
 • overveje udkast til yderligere handlekort, der i påkommende tilfælde kan tilpasses den konkrete situation og de forskellige personalegrupper.
 • Herudover har sundhedsberedskabsledelsen til opgave at udføre én årlig revision af beredskabsplanen.

Udskrift fra: inst.htk.dk - 13. december 2017, kl. 23:44.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://beredskab.htk.dk/Beredskabsansvarlige/Sundhedsfaglig_beredskabsledelse.aspx