Beredskabsansvarlige

Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens beredskabsplan.

 

Kommunens krisestyringsstab har den overordnede ledelse i en kritisk situation og ansvar for iværksættelse af beredskabsplanen.

 

Beredskabschefen fører tilsyn med, at beredskabsplanen til stadighed er komplet og ajourført.

 

Centerchefen for Sundheds- og Omsorgscentret fører tilsyn med, at sundhedsdelen af beredskabsplanen til stadighed er komplet og ajourført .

 

Direktører er overordnet beredskabsansvarlige for centre under deres direktørområde.

 

Centerchefer er beredskabsansvarlige for deres centre og ansvarlige for

  • at  centret beredskab ved mindre lokale hændelser, hvor kommunens beredskabsplan ikke sættes i værk, men situationen håndteres internt af centret
  • centrets andel af kommunens beredskabsplan over for større lokale hændelser eller store og omfattende hændelser, herunder at actioncard, beredskabsmateriale m.v. til stadighed er ajourført

Institutioner/afdelinger er ansvarlige for : 

  • lokale  delberedskabsplaner til håndtering af hændelser, der har af karakter og kan behandles som større driftsforstyrrelser, oh ´hvor det er er centerledelsen, i samarbejde med institutionen/afdelingen, der håndterer situationen.
  • For de få institutioner, der har dyrehold af større dyr, skal det fremgå af deres beredskabsplaner, hvilke forholdsregler der påregnes truffet i beredskabssituationer.
  • I institutioner med mere end 50 personer eller med bevægelseshæmmede, børn m.v. skal der være en evakueringsplan for brand eller andre hændelser.
  • Undervisningsinstitutioner skal have instrukser/planer for håndtering af skyderier i nærheden af institutionen og på selve institutionens område. Instrukserne skal følge undervisningsministeriets anbefalinger. 
Alarmerings-/telefonliste

Se  alarmeringsliste

 

(kun adgang for medarbej-dere)