Kommunikation

Kommunikation når krisestyringsstaben er i funktion

Kommunens hovedtelefonnummer er den centrale indgang til kommunen for borgerne, også i beredskabssituationer.

På krisestyringsstabens foranledning bemander Borgerservice i beredskabssituationer omstillingen for besvarelse af henvendelser fra borgerne.

 

Sikrede telefoner er særligt forud valgte telefoner, som i situationer, hvor telefonnettet overbelastes, vil have præference således, at opkald går i gennem, så længe telefonsystemet overhovedet fungerer.

Når SINE (sikkerhedsnettet) er fuldt implementeret i regionen, er det hensigten at kunne servicere krisestyringsstaben, Borgerservice og andre centrale enheder i Høje-Taastrup Kommune med passende midler til intern og ekstern kommunikation i en beredskabssituation, herunder også når normal offentlig strømforsyning eller teleforbindelse ikke virker.

Den kommunale beredskabschef har ansvaret for:

  • at de sikrede telefoner er oprettet og holdes ajour
  • SINE (sikkerhedsnettet) implementeres i Høje-Taastrup Kommune

I tilfælde af at det offentlige telefonsystem helt eller delvis ikke fungerer pålideligt i kommunen, kan Borgerservice på krisestyringsstabens foranledning oprette en nødopkaldsposter på et eller flere valgsteder. Her vil Borgerservice kunne formidle opkald fra borgere til alarmcentralen.

Efter behov kan kommunikation til kommunens borgere ske på følgende måder

  • kommunens hjemmeside på Internettet
  • nærradio og regionalradio
  • TV
  • kriseinfo.dk
  • via politiets radiovogne
  • opslag på centrale steder
  • direkte opsøgende kontakt til ikke selvhjulpne borgere i eget hjem
  • via den lokale skrevne presse

Krisestyringsstabens opgaver

Akut-telefonnumre

Teknikvagten: 80 32 12 22

Vagthavende
indsatsleder: 29 33 70 60


Vagthavende
sygeplejerske: 43 35 24 85

 

Snevagt: 40 15 47 96

Alarmerings-/telefonliste

Se  alarmeringsliste

 

(kun adgang for medarbej-dere)