Akut beredskab

Kommunens redningsberedskab

Kommunens redningsberedskab yder den øjeblikkelige livreddende og afværgende indsats på skadestedet. Beredskabet alarmeres via 112.

 

Vagthavende indsatsleder kan kontakte på telefon 29 33 70 60.

Kontrolcentralen (Esbjerg)

Kontrolcentralen er bemandet hele døgnet året rundt, og tager imod henvendelser af beredskabsmæssig karakter fra borgere eller kommunens beredskabsmæssige samarbejdspartnere, og foretager alarmering af kommunens vægterkorps og teknikvakt. 

 

Vagten kan kontaktes på telefon 80 32 12 22.

 

Teknikvagten kan kontaktes om afværgeforanstaltninger ved:

 1. svigt af kloaker
 2. oversvømmelser
 3. fejl på vandforsyningen
 4. snerydningsproblemer
 5. svigt eller fejl på signalanlæg, skilte m.v. i forbindelse med vejnettet
 6. svigt af busdrift
 7. Teknik og Miljøcentrets miljømedarbejdere ved:
  • forureningsuheld
  • svigt af affaldshåndtering

  Beredskabet og teknikvagten kan, i en akut beredskabssituation, kontaktes af kommunens beredskabsmæssige samarbejdspartnere:

  • Københavns Vestegns Politi
  • Alarmcentralen
  • Akut medicinsk koordinationscenter (AMK) og andre dele af det regionale sundhedsberedskab
  • Nabokommuner
  • Beredskabsstyrelsen
  • Andre offentlige beredskaber
  • Eller andre, der har behov for at komme i kontakt med Høje-Taastrup Kommunes beredskab 

  Se også eksterne beredskaber


  Udskrift fra: inst.htk.dk - 13. december 2017, kl. 23:46.
  Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
  Artiklens placering: http://beredskab.htk.dk/Akut_beredskab.aspx